Trang hiện tại:

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING

 
VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING
 • Tên Building: Green Power Tower
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 170, 300, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 504,000VND ~ 24$
PDV : 125,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUILDONAI BULDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUILDONAI BULDING
 • Tên Building: Tuildonai building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 280m2
 • Diện tích : 65, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%

Hotline: 0968.44.68.68.

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER
 • Tên Building: Gemadept Tower
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 686m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 136.600VND ~ 6.5$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | V BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | V BUILDING
 • Tên Building: V Building
 • Vị trí : Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 100-150-270m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 63,000VND ~ 3$VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TMS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TMS BUILDING
 • Tên Building: TMS building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 69m2, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 73,500VND ~ 3,5$
VAT :
10%

Hotline:0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ENDOVINA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ENDOVINA BUILDING
 • Tên Building: Endovina Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 100m, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 16 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | SOUTH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | SOUTH BUILDING
 • Tên Building: South Building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : từ 100 đến 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | HHM BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | HHM BUILDING
 • Tên Building: HHM Building
 • Vị trí : Xuân Hồng, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : từ 30 đến 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ESTAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ESTAR BUILDING
 • Tên Building: Estar Building
 • Vị trí : Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 279,300VND ~ 13,3$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | MEKONG TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | MEKONG TOWER
 • Tên Building: Mekong Tower
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 70-100-200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Ở QUẬN 3 GIÁ RẺ TIẾN VINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Ở QUẬN 3 GIÁ RẺ TIẾN VINH BUILDING
 • Tên Building: Tiến Vinh Building
 • Vị trí : Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
 • Diện tích sàn: 124m2
 • Diện tích : 40-50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 63,000NVD ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
 • Tên Building:SG Khánh Nguyên Building
 • Vị trí : Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích sàn: 342m2
 • Diện tích : 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | AVENIS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | AVENIS BUILDING
 • Tên Building: Avenis Building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình Trạng: đang cho thuê
Giá : 240,000VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | DAKAO CENTER BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | DAKAO CENTER BUILDING
 • Tên Building: DaKao Center
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 115m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tinh trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING
 • Tên Building: CitiLight Building
 • Vị trí : Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 250,000VND ~ 12$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING
 • Tên Building: PVFCCo Building
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÂM MINH KHUÊ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÂM MINH KHUÊ BUILDING
 • Tên Building: Tâm Minh Khuê building
 • Vị trí :  Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 70m2
 • Diện tích : 30-40-70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | VP BANK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | VP BANK BUILDING
 • Tên Building: VP Bank Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 80, 100, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 4 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | PAX SKY BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | PAX SKY BUILDING
 • Tên Building: PAX Building
 • Vị trí :  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 386m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING
 • Tên Building: Artex Sai Gon building
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 224m2
 • Diện tích : 108, 116, 224m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 
Trang 2 trong tổng số 9

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hổ trợ 24/24 

Hotline: 0936334040

 

KHÁCH DANG ONLINE

Hiện có 43 khách Trực tuyến

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nguyễn Trà
Trụ sở: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện Thoại: 08 730 88 678 - Hotline: 0936 33 40 40
Email: info@nguyentra.com- Website: http://nguyentra.com