Trang hiện tại:

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM

VĂN PHONG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | THL BUILDING

VĂN PHONG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | THL BUILDING
 • Tên Building: THL Building
 • Vị trí : Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 95m2
 • Diện tích : 95m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OSC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OSC BUILDING
 • Tên Building: OSC Building
 • Vị trí : Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 130m2
 • Diện tích : 62m2 - 90m2 - 130m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | PVFCCO SBD BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | PVFCCO SBD BUILDING
 • Tên Building: PVFCCO SBD Building
 • Vị trí : Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 30, 40, 160, 230m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : Đã bao gồm


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHONG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | INTHANHNIEN BUILDING

VĂN PHONG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | INTHANHNIEN BUILDING
 • Tên Building: Inthanhnien Building
 • Vị trí : Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 270m2
 • Diện tích : từ 60m2 đến 250m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | THANH LONG TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH | THANH LONG TOWER
 • Tên Building: Thanh Long Tower
 • Vị trí : Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 80m2, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | PBS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | PBS BUILDING
 • Tên Building: PBS building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 147,00VND ~ 7$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING
 • Tên Building: Nhật Ngữ Đông Kinh Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 21,000VND ~ 1$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | NORCH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | NORCH BUILDING
 • Tên Building: Norch Building
 • Vị trí : Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích sàn: 394m2
 • Diện tích : 100, 150, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV: 63,000VND ~ 3$
VAT: 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | HH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | HH BUILDING
 • Tên Building: H&H building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 175m2
 • Diện tích : 100, 175m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | SATRA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | SATRA BUILDING
 • Tên Building: Satra building
 • Vị trí : Đồng Khởi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 45, 53, 66m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 126.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MN TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MN TOWER
 • Tên Building: MN Tower
 • Vị trí : Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
 • Diện tích sàn: 220m2
 • Diện tích : Từ 80m2 - 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | LÝ AN BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | LÝ AN BUILDING
 • Tên Building: Lý An Building (LA Building)
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : Từ 30 đến 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | M-STAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN | M-STAR BUILDING
 • Tên Building: M-Star Building
 • Vị trí : Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 220m2
 • Diện tích : 90, 100, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | MARITIME BANK TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | MARITIME BANK TOWER
 • Tên Building: Maritime Bank Tower
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 950m2
 • Diện tích : từ 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng : đang cho thuê 
Giá :420,000VND ~ 20$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SÔNG ĐÀ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SÔNG ĐÀ BUILDING
 • Tên Building: Sông Đà Building
 • Vị trí : Kỳ Đồng, Quận 3
 • Diện tích sàn: 374m2
 • Diện tích : 70m2 - 140m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10.5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | BLUE BERRY BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN TÂN BÌNH | BLUE BERRY BUILDING
 • Tên Building: Blue Berry building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,00VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~2$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MASTER BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MASTER BUILDING
 • Tên Building: Master Building
 • Vị trí : Trần Cao Vân, Quận 3
 • Diện tích sàn: 720m2
 • Diện tích :90m2, 133m2, 154m2, 300m2, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÀI LỘC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÀI LỘC BUILDING
 • Tên Building: Tài Lộc Building
 • Vị trí :Hai Bà Trưng , Quận 3
 • Diện tích sàn: 72m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 31,500VND ~ 1,5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MEDIANET BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MEDIANET BUILDING
 • Tên Building: Medianet Building
 • Vị trí : Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
 • Diện tích sàn: 506m2
 • Diện tích : Từ 110m2 -> 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | GOLDEN BRIDGE BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | GOLDEN BRIDGE BUILDING
 • Tên Building: Golden Bridge Building
  Vị trí :  Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 60, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 304,500VND ~ 14,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 
Trang 8 trong tổng số 9

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hổ trợ 24/24 

Hotline: 0936334040

 

KHÁCH DANG ONLINE

Hiện có 72 khách Trực tuyến

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nguyễn Trà
Trụ sở: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện Thoại: 08 730 88 678 - Hotline: 0936 33 40 40
Email: info@nguyentra.com- Website: http://nguyentra.com