Trang hiện tại:

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 3

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ESTAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ESTAR BUILDING
 • Tên Building: Estar Building
 • Vị trí : Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 279,300VND ~ 13,3$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Ở QUẬN 3 GIÁ RẺ TIẾN VINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ Ở QUẬN 3 GIÁ RẺ TIẾN VINH BUILDING
 • Tên Building: Tiến Vinh Building
 • Vị trí : Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
 • Diện tích sàn: 124m2
 • Diện tích : 40-50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 63,000NVD ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON SORTWARE PARK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON SORTWARE PARK BUILDING
 • Tên Building: SG Software Park
 • Vị trí : Trương Định, Quận 3
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 40-50-60-100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | KONIA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | KONIA BUILDING
 • Tên Building: Konia Building
 • Vị trí : Trương Định, Quận 3
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÂM MINH KHUÊ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TÂM MINH KHUÊ BUILDING
 • Tên Building: Tâm Minh Khuê building
 • Vị trí :  Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 70m2
 • Diện tích : 30-40-70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 IDC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 IDC BUILDING
 • Tên Building: IDC building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 3
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 50-60-185m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | FPT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | FPT BUILDING
 • Tên Building: FPT Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích :100-120-180m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ENDOVINA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ENDOVINA BUILDING
 • Tên Building: Endovina Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 100m, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 16 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | AGREX BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | AGREX BUILDING
 • Tên Building: Agrex Building
 • Vị trí : Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 80, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MINH LONG BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MINH LONG BUILDING
 • Tên Building: Minh Long Building
 • Vị trí : Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
 • Diện tích sàn: 357m2
 • Diện tích : 150, 357m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | RUBY BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | RUBY BUILDING
 • Tên Building: Ruby building
 • Vị trí : Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 42.000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | GIẦY VIỆT PLAZA

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | GIẦY VIỆT PLAZA
 • Tên Building: Giầy Việt Plaza
 • Vị trí : Lý Chính Thắng, Quận 3
 • Diện tích sàn: 2000m2
 • Diện tích : Từ 40 - 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : Đã bao gồm

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON PRIME BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON PRIME BUILDING
 • Tên Building: Saigon Prime Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 357m2
 • Diện tích : 100,150, 357m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | THIÊN SƠN BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | THIÊN SƠN BUILDING
 • Tên Building: Thiên Sơn Building
 • Vị trí : Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 80, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING
 • Tên Building:Ngọc Đông Dương Building
 • Vị trí : CMT8, Quận 3
 • Diện tích sàn: 202m2
 • Diện tích : 60, 80, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 283,500VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | SAIGON KHÁNH NGUYÊN BUILDING
 • Tên Building:SG Khánh Nguyên Building
 • Vị trí : Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
 • Diện tích sàn: 342m2
 • Diện tích : 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OCTAGON BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OCTAGON BUILDING
 • Tên Building: Octagon Building
 • Vị trí : Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 70m2, 110m2, 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | VẠN MỸ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | VẠN MỸ BUILDING
 • Tên Building: Vạn Mỹ Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 106m2
 • Diện tích : 50, 106m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trang : đang cho thuê 
Giá : 283,500VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TUẤN MINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | TUẤN MINH BUILDING
 • Tên Building: Tuấn Minh Building
 • Vị trí : Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 40-50-60-100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | NAM Á BANK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | NAM Á BANK BUILDING
 • Tên Building: Nam Á Bank building
 • Vị trí : CMT8, Quận 3
 • Diện tích sàn: 700m2
 • Diện tích : 150-170-210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 17 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MB BANK BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | MB BANK BUILDING
 • Tên Building: MB Bank Building
 • Vị trí : CMT8, Quận 3
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | PHƯỢNG LONG BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | PHƯỢNG LONG BUILDING
 • Tên Building: Phượng Long Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 50, 110m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 262,500VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OIIC BUILDING

http://nguyentra.com/van-phong/van-phong-cho-thue-quan-3.htmlVĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | OIIC BUILDING
 • Tên Building: OIIC Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 140m2
 • Diện tích : 70 -140m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 52,500VND ~ 2,5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ALPHA TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | ALPHA TOWER
 • Tên Building: Alpha Tower
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 249,000VND ~ 14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | 3G BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 3 | 3G BUILDING
 • Tên Building: 3G Building
 • Vị trí : Võ Văn Tần, Quận 3
 • Diện tích sàn: 147m2
 • Diện tích : 50 -100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,00VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hổ trợ 24/24 

Hotline: 0936334040

 

KHÁCH DANG ONLINE

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nguyễn Trà
Trụ sở: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện Thoại: 08 730 88 678 - Hotline: 0936 33 40 40
Email: info@nguyentra.com- Website: http://nguyentra.com