Trang hiện tại:

Văn phòng cho thuê quận 1

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TAỊ QUẬN 1 | MAI HỒNG QUẾ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TAỊ QUẬN 1 | MAI HỒNG QUẾ BUILDING
 • Tên Building: Mai Hồng Quế Building
 • Vị trí : Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích sàn:150m2
 • Diện tích : 45, 55, 110m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING
 • Tên Building: Tuấn Minh Building
 • Vị trí : Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968.44.68.68

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUILDONAI BULDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TUILDONAI BULDING
 • Tên Building: Tuildonai building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 280m2
 • Diện tích : 65, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%

Hotline: 0968.44.68.68.

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TẠI 1 | IWA SQUARE BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TẠI 1 | IWA SQUARE BUILDING

 • Tên Building: Iwa Square Building
 • Vị trí : Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 45m2, 97m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 260,000VND ~ 12,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 00968.44.68.68
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | ROSANA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 ROSANA BUILDING
 • Tên Building: Rosana Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 375m2
 • Diện tích : 100, 275m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình Trạng: Đã full
Giá : 350,000VND ~ 17$
PDV : 104,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VINACONEX BULIDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VINACONEX BULIDING
 • Tên Building: Vinaconex building
 • Vị trí : Điện Biển Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING
 • Tên Building: TSC building
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 270m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline:
0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TMS BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TMS BUILDING
 • Tên Building: TMS building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 69m2, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 73,500VND ~ 3,5$
VAT :
10%

Hotline:0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER
 • Tên Building: Saigon finance center
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : Full
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Full
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | YOCO TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | YOCO TOWER
 • Tên Building: Yoco Building
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 440m2
 • Diện tích : 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 420,000VND ~ 24$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | DAKAO CENTER BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | DAKAO CENTER BUILDING
 • Tên Building: DaKao Center
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 115m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tinh trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING
 • Tên Building: PVFCCo Building
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING
 • Tên Building: Lucky Star Building
 • Vị trí : Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING
 • Tên Building: Artex Sai Gon building
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 224m2
 • Diện tích : 108, 116, 224m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VIỆTNAM BUSINESS CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VIỆTNAM BUSINESS CENTER
 • Tên Building: Vietnam Business Center
 • Vị trí : Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70, 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline:
0936 33 40 40
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING
 • Tên Building: Blue star building
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 80m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đã full 
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | HARBOUR VIEW BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | HARBOUR VIEW BUILDING
 • Tên Building: Harbour view
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 200, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 20 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 100%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING

 
VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING
 • Tên Building: Green Power Tower
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 170, 300, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 504,000VND ~ 24$
PDV : 125,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | RESCO BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | RESCO BUILDING
 • Tên Building: Resco Building
 • Vị trí : Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER
 • Tên Building: Gemadept Tower
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 686m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 136.600VND ~ 6.5$
VAT : 10%


Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING
 • Tên Building: Trần Quý building
 • Vị trí : Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 50, 70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VINCOM CENTER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | VINCOM CENTER
 • Tên Building: Vincom Center
 • Vị trí :  Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 4500m2
 • Diện tích : Từ 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 26 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 525,000VND ~ 25$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING
 • Tên Building: CitiLight Building
 • Vị trí : Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 250,000VND ~ 12$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER
 • Tên Building: Phương Tower
 • Vị trí : Lý tự trọng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$VAT : 10%

Hotline: 0936 33 40 40

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | HMC BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI QUẬN 1 | HMC BUILDING
 • Tên Building: HMC Building
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 475m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0904 71 71 00

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hổ trợ 24/24 

Hotline: 0936334040

 

KHÁCH DANG ONLINE

Hiện có 45 khách Trực tuyến

Văn phòng cho thuê quận 1, cho thuê văn phòng quận 1
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nguyễn Trà
Trụ sở: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện Thoại: 08 730 88 678 - Hotline: 0936 33 40 40
Email: info@nguyentra.com- Website: http://nguyentra.com